लामो विवाद र वहस पश्चात प्रदेश राजधानी तोकिएको छ । विना आधार केही सिमित राजनीतिक पहुँचवालाहरुको लहडमा तोकिएको अस्थायी मुकामले व्यापक जन असन्तोष उभार भएको छ भने आर्थिक क्रान्तीका लागी अवरोध खडा भएको छ । नेपालले अहिले भौतिक पुर्वाधारमा लगानी गर्नु भन्दा पनि भइरहेका पूर्वाधारहरुको समुचित सदुपयोग गरी विकासमा केन्द्रित हुनु पर्ने वेलामा संभावीत केन्द्रहरुलाई वेवास्था गरेर राजनीतिक पहुँच र लहडका आधारमा केन्द्र तोकेर राजनीतिमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता हुदैन भन्ने थप एकपटक पुष्टि भएको छ । केही व्यक्तिहरुका सनक र लहडले नै व्यवस्था वदनाम हुने हो र नेपालमा राजनीतिज्ञहरुका यस्तै कृयाकलापहरुले नै नेपालमा संघियताको वारेमा नकारात्मक टिप्णी हुने गरेको छ । प्रदेश

को राजधानीको लागि सार्वजानीक यातायातको उपलब्धता, व्यवस्थित शहर,साँस्कृति विविधताको संगमस्थल, प्रयाप्त शैक्षिक अवसरहरु, सस्तो र सहज जीवन यापनका आधारहरु, प्रयाप्त रोजगारका आधारहरु, सुरक्षा, राष्टिय एवम् अन्तराष्टिय पहुँच आदि आवश्यक हुन्छ । विकास वजेट कम हुने प्रदेशहरुमा सबै वजेट भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने आर्थिक विकास गर्ने वजेटको अभाव हुन जान्छ । नीति निर्माताहरुको छोटो दृष्टिकोणले आगामी पुस्ताको भविष्यमा समेत आघात हुन्छ । अव वस्ने प्रदेश सभाको वैठकले यो सरकारका कमी कमजोरीहरुलाइ सच्याउदै उचित स्थानलाई प्रदेशको राजधानी तोक्नेछ भन्ने आशा गरौ र विकास र निर्माणका काम छोडेर विरोधमा उर्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन ।