कोरोना महामारीमा आयो आशा र खुशी नै खुशीका कुरा – डा.रामचन्द्र लामिछाने

https://www.youtube.com/watch?v=a0kCGXKnZEs&t=403s

सकारात्मक साेच राखेर काम गर्नुस् सफलता तपाइकाे हातमा छ- डा. लामिछाने

https://www.youtube.com/watch?v=qpOV1JZEx5A&fbclid=IwAR00JbwegYM7tTb3qQBfMKYEsMyfY60wD7swKBHlt_ZqZVmhvRgsFUUui18