January 15, 2018 शैक्षिक सँस्थाहरुको सकारात्मक प्रभावका लागि प्रसंसनीय खोज पद्धतीशैक्षिक सँस्थाहरुको सकारात्मक प्रभावका लागि प्रसंसनीय खोज पद्धती

शैक्षिक सँस्थाहरु विशिष्ठ प्रकारका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न एक निश्चित प्रणालीगत संरचनामा आधारित संगठीत संस्थाहरु हुन...

Read More
January 15, 2018 लोकतन्त्रीक चरित्र विहिन नेताको नेतृत्वमा लोकतन्त्र

जनताको व्यापक सहभागीता गरिने आवधीक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुद्धारा शासन सत्ताको सञ्चालन गरिने प्रकृया लोकतन्त्र हो...

Read More
January 15, 2018 सकारात्मक रुपान्तरणको लागि स्थायी संरचना र प्रक्रियासकारात्मक रुपान्तरणको लागि स्थायी संरचना र प्रक्रिया

फ्रेडरिगका अनुसार विकास एक प्रकाकरको क्रान्ति नै हो र यसले उच्च स्तरका समाजिक परिचालनका माध्यामले...

Read More