January 15, 2018 सामुदायिक रेडियोको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्दा नै देशलाइ योगदान हुन्छ

नेपालमा तीन प्रकारका रेडियोहरु सञ्चालनमा छ । सरकारद्धारा सञ्चालित रेडियो नेपाल, नीजि क्षेत्रवाट सञ्चालित एफ...

Read More
January 15, 2018 सामुदायिक रेडियोहरुको सकारात्मक प्रभावका लागि प्रसंसनीय खोज पद्धती

सामुदायिक रेडियोहरुको सकारात्मक प्रभावका लागि प्रसंसनीय खोज पद्धतीसामुदायिक रेडियोहरुको सकारात्मक प्रभावका लागि प्रसंसनीय खोज पद्धती...

Read More