January 13, 2019 • 0 Comments सुरक्षित र भरोसा योग्य संवाद निर्माण कलाको लागि प्रसंसनीय खोज दृष्टिकोण तालिम

वेस नेपालको आयोजनामा पौष २४ गते संवाद समुहका पदाधीकारीहरुको लागि सुरक्षित र भरोसा योग्य संवाद...

Read More
January 3, 2019 • 0 Comments स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रसंसनीय खोज तालिम

नेपाल नर्सीग. संघको आयोजनामा नर्सहरुमा अन्तरनीहित सकारात्मक संभावनाहरुको प्रष्फुटन गराएर सेवा ग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी...

Read More
November 22, 2018 • 0 Comments Seven Strategies to Turn Trauma into Strength

https://upliftconnect.com/seven-strategies-to-turn-trauma-into-strength/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=prince-ea&fbclid=IwAR15aLL17YggOT0XihNJAcv8LKenfomp52aFuF-Oz4mLZgbE7n3_kGRhXUg

Read More